Informacje dla opiekunów pacjentów przed operacją

Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego składa się z kilku podstawowych czynności:

1) BADANIA KRWI – w którym zawiera się kontrola parametrów biochemicznych i morfologicznych:
ALT (aminotransferaza alaninowa) – pozwala na diagnostykę, ocenę i zróżnicowanie ewentualnych chorób wątroby
ALP (fosfataza zasadowa) – oznaczenie aktywności tego enzymu jest przydatne w diagnostyce chorób wątroby, układu kostnego i innych poważnych chorób metabolicznych
BILIRUBINA CAŁKOWITA – jej pomiar jest przydatny w rozpoznawaniu, różnicowaniu i kontroli przebiegu chorób wątroby, dróg żółciowych i zespołów hemolitycznych
KREATYNINA – oznaczenie jej stężenia w surowicy krwi konieczne jest w celu wykluczenia dysfunkcji nerek i chorób metabolicznych
MOCZNIK – pomiar stężenia daje możliwość diagnostyki funkcji nerek i innych chorób metabolicznych
MORFOLOGIA – jest to jakościowa i ilościowa ocena składu i morfologii krwi obwodowej, krwinek czerwonych, białych oraz płytek krwi, a także obejmuje analizę pięciu frakcji leukocytów. Niewątpliwie podstawowe badanie krwi o zastosowaniu profilaktycznym i diagnostycznym.
PT – badanie które wykrywa zaburzenia szlaku krzepnięcia krwi, wynikające z niedobory lub nieprawidłowości czynników krzepnięcia (II, V, VII, X oraz fibrynogenu)
APTT – parametr obejmujący drogę aktywacji krzepnięcia krwi. Diagnostyka krwawień i niedoborów czynników krzepnięcia

Aby wykonać badanie krwi zwierzę musi zostać poddane 12-to godzinnej głodówce. Badanie to pozwala nam dokonać oceny potencjalnego wystąpienia przeciwwskazań do zabiegu.

2) BADANIE SERCA – składa się z badanie EKG i echo serca z Dopplerem (wykonywane w przypadku pacjentów w wieku geriatrycznym lub u których występuje podejrzenie wady/choroby serca)

Kiedy już wykonamy wszystkie badania i Państwa pupil zostanie zakwalifikowany do zabiegu należy:

3) poddać go 24-godzinnej głodówce
4) 2 godziny przed umówioną godziną zabiegu zabrać miskę z wodą